Geologian tutkimuskeskus

Malmipotentiaali

GTK:lla on pitkä kokemus ja menestyksekäs historia malmitutkimuksen kaikilta sektoreilta Suomessa. GTK:n jatkuvasti päivittämä digitaalinen aineisto antaa vankan pohjan malmipotentiaalin kartoitukselle.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Malmipotentiaalin arviointi

Malmiesiintymien mallinnus ja mineraalivarantoarviot

Geofysiikan palvelut

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ullava
Ullavan Läntän litiumpegmatiittiesiintymää 3D-mallinnettiin ja sen varantoja arvioitiin useassa vaiheessa Nordic Mining/Keliberin tilauksesta. Kuvassa esiintymän litiumblokkimalli ja avolouhosoptimoinnit 50 m:n ja 200 m:n syvyyksille.

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/mineraalivarat/malminetsinta/index.html

Sivu luotu: 24.08.2019