Geologian tutkimuskeskus

Korkeajännitepulssien käyttäminen selektiivisesti kiven hajoittamiseen

Oivan kulta-kvartsijuoni Laanilasta Lapin granuliittivyöhykkeeltä

Selektiivinen fragmentointi selFrag-laitteistolla mahdollisti kulta- ja elektrumpartikkelien kolmiulotteisen tutkimuksen – pintarakenteet, korvautumiset ja muuttumiset. Näin saatiin uutta, entistä tarkempaa tietoa kullan ja elektrumin sekä niihin liittyvien mineraalien alkuperästä, saostumisesta ja alkuaineiden jakautumisesta jalometallipartikkeleissa.

Tutkimuksen tulokset viittaavat kahteen eri tunnistettavaan, mutta jatkuvaan Ag-Au-mineralisaatioon: alkuperäiseen hypogeeniseen vaiheeseen ja sitä seuranneeseen pintaprosessien tai myöhäiseen, alhaisen lämpötilan hydrotermiseen vaiheeseen. 
Aluksi syntyi Ag-Au-elektrumia ja argentiittia yhdessä kuparikiisun ja muiden perusmetallisulfidien kanssa. Rakenteiden perusteella osa kullasta ja hopeasta remobilisoitui tämän jälkeen. Tähän viittaavat  hienorakeisen (<20) kullan ja elektrumin saostuminen götiittirakeiden pinnoille, kullan koostumuksen muuttuminen elektrumrakeiden ytimestä pintaa kohti sekä akantiitissa (alun perin argentiitti) esiintyvät kuorimaiset, lankamaiset ja sienimäiset rakenteet.

Epäsäännöllisen muotoisia kulta-elektrumpartikkeleita (kirkkaat kappaleet) monatsiitin, zirkonin, götiitin ja kuparikiisun joukossa raskasmineraalikonsentraatissa (OS-08-4.2).

 Takaisin


 

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/mineraalivarat/mineraalitekniikka/mineralogia/oiva.html

Sivu luotu: 22.11.2019