Geologian tutkimuskeskus

Geoenergia

Geoenergia on maa- ja kallioperään sekä vesistöihin varastoitunutta, uusiutuvaa energiaa. Suomessa tämä energia on peräisin pääosin auringosta ja osin maan uumenista. Geoenergiaa voidaan hyödyntää rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä lämpöpumpun avulla. Geoenergiajärjestelmän suunnittelu ja rakennus on monivaiheinen projekti, jossa yhteistyötä tekevät eri alojen asiantuntijat. GTK selvittää kohdealueen soveltuvuuden geoenergian tuotantoon geologisilla ja geofysikaalisilla tutkimuksilla. GTK hyödyntää kenttätutkimusten tuloksia tuotantokentän tarkassa mitoituksessa ja mallinnuksessa kestävän ja kustannustehokkaan järjestelmän aikaansaamiseksi.

Asiantuntijapalvelut

arrow Geoenergia

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/energia/geoenergia.html

Sivu luotu: 24.08.2019