Geologian tutkimuskeskus

Turve

Turve on suokasvien jäänteistä epätäydellisen hajoamisen seurauksena kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa muodostunut eloperäinen maalaji, joka on kerrostunut muodostumispaikalleen.

Suomessa on runsaasti turvemaita (noin 9,3 miljoonaa hehtaaria) ja niiden yleisimmät maankäyttömuodot ovat metsä- ja maatalous ( n. 5 milj. ha) , soiden suojelu ( n. 1,13 milj. ha) ja turvetuotanto (n. 0,08 milj. ha). Näiden käyttömuotojen lisäksi noin kolmasosa (n. 3 milj. ha) Suomen soista on edelleen luonnontilassa.

Turvetta käytetään nykyään pääasiassa energian lähteenä ja kasvu- ja ympäristöturpeena. Turve kattaa energiahuollosta noin 7 % ja kaukolämmöstä noin 20 %. Energiahuollossa turpeella korvataan tuontienergiaa, johon Suomen energiahuollosta perustuu noin 70 %.

GTK kartoittaa ja inventoi Suomen turvevaroja erilaiset käyttömuodot huomioiden ja tuottaa monipuolista tietoa mm. maankäytön suunnittelun tueksi ja elinkeinoelämän tarpeisiin. GTK tuottaa tutkimustietoa hiilen kierrosta ja turpeen kertymästä.

Asiantuntijapalvelut

arrow Turve

Tietopalvelut

arrow Turvetutkimusraportit
arrow Turvevarojen tilinpito

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/energia/turve.html

Sivu luotu: 16.09.2019