Geologian tutkimuskeskus

Ydinvoima ja ydinjätteet

Ydinenergian käytössä syntyy väistämättä radioaktiivisia jätteitä. Ydinjätehuollon tehtävänä on käsitellä näitä jätteitä siten, ettei niistä ole kohtuutonta haittaa nyt tai tulevaisuudessa. GTK tuottaa loppusijoitusyhtiöille ja viranomaisille niiden tarvitsemaa geologista, geokemiallista ja geofysikaalista tutkimustietoa loppusijoituksen toteutuksen ja sen turvallisuuden arvioinnin tarpeisiin.

Uraani on reaktoreissa käytettävän ydinpolttoaineen raaka-aine. Nykyiset sähköntuotannossa olevat ydinvoimalat ja rakenteilla oleva ydinvoimakapasiteetti muodostavat melko vakaan uraanin kysynnän. Rajallisten uraanivarojen takia uraaninetsintää harjoitetaan myös Suomessa. GTK tuottaa uraanin geologiaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Asiantuntijapalvelut

arrow Ydinjätteiden sijoituspaikkatutkimukset

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/energia/ydinpolttoaine.html

Sivu luotu: 16.09.2019