Geologian tutkimuskeskus

Pohjavesi

Suomi on täysin omavarainen pohjaveden osalta ja vientikapasiteettia olisi runsaasti. Maassamme on 6 350 pohjavesialuetta, joilla muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota pohjavettä vuorokaudessa. Ainoastaan noin 10 % muodostuvasta pohjavedestä on käytössä. Suomessa on noin 1 600 vesilaitosta, runsaasti vesiosuuskuntia ja lisäksi noin 10 % väestöstä käyttää talousvetenä oman kaivon vettä. Julkisten vesilaitosten jakamasta vedestä noin 60 % on pohjavettä ja loput pintavettä.

Asiantuntijapalvelut

arrow Pohjavesi

Tietopalvelut

arrow Pohjatutkimukset
arrow Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
arrow Happamat sulfaattimaat
arrow Geokemiallinen ympäristövaikutuskartta
arrow Taustapitoisuudet (TAPIR)
arrow Maaperän taustapitoisuudet
arrow Maankamara

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/maankaytto/pohjavesi.html

Sivu luotu: 16.09.2019