Geologian tutkimuskeskus

Rakennettavuus

Alustava maa- ja kallioperän rakentamisominaisuuksien arviointi on usein toteutettavissa olemassa oleviin aineistoihimme perustuen. Yhdistelemällä ja tulkitsemalla erilaisia maa- ja kallioperätietoja sekä suorittamalla maastossa tarkentavaa tiedonkeruuta voidaan tuottaa myös tarkempaa maankäytön suunnittelua palvelevia rakennettavuusmalleja. Lisäksi erityisselvitykset, kuten pehmeikköjen ominaisuuksien tutkiminen, antavat apua jopa rakennussuunnittelutasolla. Kallioperän alustava rikkonaisuuden arviointi perustuu koottuihin kallioperätietoihimme ja asiantuntijoidemme tekemät tulkinnat antavat hyvän lähtökohdan maanalaisen rakentamisen suunnittelulle.

Asiantuntijapalvelut

arrow Kallioperäselvitykset
arrow Maaperän rakennettavuus 

Tietopalvelut

arrow Happamat sulfaattimaat
arrow Pohjatutkimukset
arrow Maaperän taustapitoisuudet
arrow Maankamara

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/maankaytto/rakennettavuus.html

Sivu luotu: 24.08.2019