Geologian tutkimuskeskus

Maankäyttö ja ympäristö

Teemme ympäristötutkimuksia kaavoituksen, rakentamisen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Ympäristön perustilaselvitykset sekä riskinarviointi tarvitsevat tuekseen tietoja maaperän ja pohjaveden ominaisuuksista. Kattavat tietoaineistomme sekä laaja-alainen geologian ja geokemian osaamisemme ovat avaintekijöitä maaperän ja pohjaveden suojeluun liittyvissä hankkeissa sekä ympäristön tilaa ja muutoksia selvittävissä tutkimuksissa.

Tietopalvelut

arrow Happamat sulfaattimaat
arrow Geokemiallinen ympäristövaikutuskartta
arrow Taustapitoisuudet (TAPIR)
arrow Maaperän taustapitoisuudet
arrow Maankamara

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/maankaytto/ymparisto.html

Sivu luotu: 16.09.2019