Geologian tutkimuskeskus

Kaivostoiminta

Nikkeli, sinkki, kupari, kromi ja kulta muodostavat maamme merkittävimmät metallimalmivarannot. Metallimalmien kysyntä jatkaa kasvuaan ja Suomen kallioperässä on potentiaalia vastata tähän kysynnän kasvuun.

Teollisuusmineraaleihin kuuluvat laajasti ottaen kaikki mineraalit ja kivilajit, joilla on teollista käyttöä, lukuun ottamatta metallisia malmeja, mineraalisia polttoaineita ja jalokiviä. Teollisuusmineraalien hyödynnettävyys perustuu niiden fysikaalisiin tai kemiallisiin ominaisuuksiin ja niitä käytetään ihmisille jokapäiväisten, usein välttämättömien tuotteiden valmistuksessa.

GTK:lla on osaamista ja tietoa, jolla tuottavaa ja ekotehokasta liiketoimintaa käynnistetään.

Asiantuntijapalvelut

arrow Malmipotentiaali

Tietopalvelut

arrow Fennoscandian Mineral Deposits application, malmiesiintymätietokanta ja kartat
arrow Mineral Deposits and Exploration -karttapalvelu

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/mineraalivarat/kaivostoiminta.html

Sivu luotu: 14.10.2019