Geologian tutkimuskeskus

Kaivosympäristöt

Kaikissa kaivostoiminnan elinkaaren vaiheissa edellytetään riittävään asiantuntemukseen pohjautuvaa ympäristömuutosten tuntemusta. GTK:n vahvuus on geologinen kokonaisnäkemys. Se mahdollistaa kaivostoiminnan luontoon kohdistuvien muutosten luotettavan arvioinnin. Muutosten ennakointi puolestaan antaa perusteet haitallisten vaikutusten hallintaan ja minimointiin. Maaperän, pohjaveden, puro- ja järvisedimenttien luontaisen vaihtelun ja olosuhteiden tuntemus ennen kaivostoimintaa luovat vankan perustan GTK:n ympäristöselvityksille sekä läpinäkyvälle avoimelle vaikutusten ja riskien arvioinnille. 

Asiantuntijapalvelut

arrow Kaivossektorin ympäristöselvitykset

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/mineraalivarat/kaivosymparistot.html

Sivu luotu: 16.09.2019