Geologian tutkimuskeskus

Malmipotentiaalin kartoitus

GTK:n malmitutkimuksen päätavoite on arvioida Suomen kallioperän raaka-ainepotentiaalia ja osoittaa kaivosteollisuudelle malmipotentiaalisia alueita ja esiintymiä sekä tuottaa kaivosalan tarvitsemaa tarkentuvaa tietoaineistoa Suomen kallioperästä. GTK tuottaa uusia malmigeologisia tulkintoja huonosti tunnetuilta alueilta ja kehittää uusia malleja ja -menetelmiä malmipotentiaalin kartoitukseen. GTK kohdistaa malmitutkimukset pääosin sellaisille malmipotentiaalisille alueille, jotka eivät ole yhtiöiden intensiivisen etsintätoiminnan kohteena. Uusia malmiaiheita tuotetaan koko Suomesta myös malmiennustekartoilla, geofysiikan tulkinnan ja 3D-mallinnuksen avulla sekä laajaa kallio- ja maaperägeokemiallista aineistoa tulkitsemalla.

Asiantuntijapalvelut

arrow Malmipotentiaali

Tietopalvelut

arrow Fennoscandian Mineral Deposits application, malmiesiintymätietokanta ja kartat
arrow Mineral Deposits and Exploration -karttapalvelu

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/mineraalivarat/malminetsinta.html

Sivu luotu: 16.09.2019