Geologian tutkimuskeskus

Mineraalipolitiikka

Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen. Mineraalialan osaamisella edistämme globaalisti resurssitehokasta ja vastuullista mineraalitaloutta sekä kansainvälistä, uutta liiketoimintaa.

Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen ministeriryhmä aloitti joulukuussa 2009 valtioneuvoston luonnonvarastrategian valmistelun. Osana tätä työtä käynnistettiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla mineraalistrategiahanke. Sen tuli tehdä ehdotuksia alan kehittämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi ottaen huomioon kestävä kehitys, materiaalitehokkuus ja kokonaisympäristöhaittojen vähentäminen. Työn tuloksena valmistui Suomen mineraalistrategia. Strategiahanke arvioi kattavasti mineraalialan kansainvälisiä ja kotimaisia kehitysedellytyksiä keskipitkällä ja vuoteen 2050 ulottuvalla aikavälillä.

Valtioneuvoston luonnonvaraselonteossa ja Suomen mineraalistrategiassa on esitetty toimenpide-ehdotuksia, joista osa on jo toteutettu, esimerkiksi Tekesin osittain rahoittama Green Mining -ohjelma (2011-2016). Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimintaohjelma täydentää mineraalistrategian linjauksia ja vie niitä eteenpäin esitetyissä toimenpiteissä. Keväällä 2015 julkistetussa Suomen kaivannaisalan tutkimusstrategiassa esitetään konkreettiset toimenpiteet kansallisen yhteistyön kehittämiseen, tutkimuskeskittymien ja tutkimusinfran vahvistamiseen sekä tutkimuksen rahoitukseen. Strategian toteutus vastaa kaivannaisteollisuuden nykyisiin tarpeisiin, luo edellytyksiä tulevaisuuden teolliselle toiminnalle ja estää alan teollisen toiminnan hiipumisen ja siirtymisen Suomen ulkopuolelle.

VISIO 2050: Suomi on mineraalien kestävän hyödyntämisen globaali edelläkävijä ja mineraaliala on yksi kansantaloutemme tukipilareista.

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/mineraalivarat/mineraalipolitiikka.html

Sivu luotu: 16.09.2019