Geologian tutkimuskeskus

Geofysiikan laboratoriomittausten hinnasto

Geofysiikan laboraoriomittausten hinnasto (ilman ALV:a) per mittaus
Aloitusmaksu/tilaus 40,00
Preparointi alk.  11,00 
   
Mittaukset (Espoon, Kuopion ja Rovaniemen laboratoriot)
Tiheys (D) 4,00
Magneettinen suskeptibiliteetti (K) ja induktiivinen ominaisvastus (RI) 5,50
Remanentti magnetoituma (MR), fluxgate  5,50
DKMR / DKMRO (O, remanentin magnetoituman suunta, fluxgate) 11,50
   
Mittaukset/näyte (Espoon laboratorio)
Remanentti magnetoituma (MR), spinner 10,00
Galvaaninen ominaisvastus (Rg) kolmella taajuudella ja IP-efekti 5,50
Huokoisuus (P) 8,00
Seismisen P-aallon nopeus (VP) 8,00
Gamma-säteily, radiogeeninen lämmöntuotto (U, Th, K) 33,00
Gamma-säteily (Cs)  33,00
Lämmönjohtavuus (λ) 33,00
Ominaislämpökapasiteetti ( c) 55,00
Remanenssimittaus vaihtovirta- (AF) demagnetoinnilla alk.  50,00
Remanenssimittaus termisellä (Th) demagnetoinnilla alk. 50,00
Lowrie-testi (3-akselisen IRM:n tuotto, spinner-mittaus + Th-demagnetointi) 75,00
IRM:n syntykäyrä (15 kenttää + spinner-mittaus) 75,00
Anhystereettisen Remanentin Magnetoituman (ARM) tuotto 30,00
Termomagneettinen (suskeptibiliteetti/lämpötila) mittaus 30,00
Magneettisen Suskeptibiliteetin Anisotropia (AMS) 10,00

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/tietopalvelut/hinnastot/geofysiikan_laboratoriomittausten_hinnasto.html

Sivu luotu: 14.10.2019