Geologian tutkimuskeskus

Pohjavesialueiden rakenneselvitykset

GTK:n toteuttamat harjurakenneselvitykset 1994 - 2013  
Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
arrow Avaa (pdf)

Pohjavesialueiden rakenneselvityksillä saadaan uutta tietoa ja varmuutta pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta ja hydrogeologisista ominaisuuksista. Näin tutkimuksilla vastataan myös EU:n Vesipuitedirektiiviin edellyttämään pohjavesimuodostumien alku- ja lisätarkasteluun. Selvityksen perustana käytetään painovoimamittauksiin ja kairauksiin pohjautuvaa kallionpintamallia tutkimusalueesta.

Tärkeillä pohjavesi- ja harjualueilla on tehty rakenneselvityksiä GTK:n toimesta 1990-luvun alusta lähtien yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, kaupunkien ja vesilaitosten kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa pohjaveden suojelussa, vedenhankinnan tehostamisessa, uusien vedenottopaikkojen määrittämisessä, pohjaveden pilaantumistutkimuksissa ja yleisesti maankäytön suunnittelun tausta-aineistona.

palveluun

 

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/pohjavesi.html

Sivu luotu: 14.10.2019