Geologian tutkimuskeskus

Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteriValtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri

Valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin alueittaisia tilastollisia tunnuslukuja saat valitsemalla provinssin ja näytetyypin. Painamalla valintojen jälkeen hakunäppäintä avautuvat tunnusluvut omaan ikkunaansa, josta voit tarvittaessa tulostaa taulukon tai tallentaa pdf-tiedostona. Taulukko sisältää valitusta aineistosta näytelukumäärän, pitoisuuksien keskiarvon, mediaanin, maksimiarvon ja suurimman suositellun taustapitoisuusarvon.

Metalliprovinsseista saat seuraavien alkuaineiden tunnusluvut: Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Zn, V, Tl, B, Ba, Mo, Se, Sn.

Arseeniprovinsseista saat As- ja Sb-pitoisuuksien tunnusluvut.

Joiltakin tarkemmin tutkituilta alueilta julkaistaan alkuaineiden tunnuslukujen lisäksi PAH- ja PCB-pitoisuuksien tunnuslukuja.

Klikkaamalla provinssia kartoilta saat tarkemman kuvan provinssista.

Klikkaamalla karttojen yläpuolella olevia linkkejä saat tarkemman kuvauksen aluejaosta sekä tietoa näytetyypeistä, joista tunnuslukuja on laskettu.

palveluun

 

 

Sivun URL: http://fi.gtk.fi/tietopalvelut/varmuus/tapir.html

Sivu luotu: 14.10.2019