Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Kiviaines

Geologian tutkimuskeskus on inventoinut kiviaineksia systemaattisesti vuodesta 1989 alkaen. Suurin osa maata on kartoitettu ns. POSKI-projektien yhteydessä, joissa sovitetaan yhteen kiviaines- ja pohjavesihuollon tarpeita. POSKI-projektien osalta Pirkanmaa on hiljattain saatu päätökseen ja Lapissa on käynnistynyt seuraava Lapin POSKI, vaihe-II.

Maa-ainesten laatu- ja määräinventointien avulla pidetään maa-ainesvarantojen tiedot ajan tasalla ja pyritään turvaamaan maa-ainesten saatavuus myös tulevaisuudessa. Inventointien tausta-aineistona ovat GTK:n aikaisemmat kallio- ja maaperätutkimukset ja kartoitukset. Kohdealueen rajoittavat tekijät (asutus, voimalinjat, suojelu-alueet, Natura ym.) selvitetään ja tehdään maastossa geologiset kartoitustyöt, otetaan näytteet ja tutkitaan eri kivilajeista tehdyt ohuthieet.

Tutkimuksissa käytetään mm. kuvaavaa ja skannaavaa takymetrikalustoa, jolla kohteiden nykytilanne kartoitetaan nopeasti ja tarkasti. Alueelta laaditaan geologinen kartta, johon merkitään lujuudeltaan erilaiset kivilajit ja lasketaan kunkin lujuusluokan kivilajin kiintokuutiometrit.

Maa-ainesesiintymät ovat usein merkittäviä pohjavesialueita. Lisäksi samoja esiintymiä hyödynnetään mm. virkistys- ja suojelualueina sekä hyvänä rakennuspohjana. Geologinen tieto ja asiantuntemus mahdollistavat eri intressien yhteensovittamisen ja eri toimintojen ohjautumisen parhaiten soveltuville alueille.

Tarjoamme seuraavat palvelut

  • Maa- ja kiviainesten laatu- ja määräinventoinnit
  • Seismiset luotaukset ja muut maastomittaukset
    • painovoimamittaus
    • maatutkaluotaus
    • seismiset luotaukset

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 
 

Lisää aiheesta

arrow Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot (SYKE)

arrow Tietoa kalliokiviaineksesta

arrow Tietoa maaperän kiviaineksesta

Referenssejä

arrow Lapin POSKI-hanke