Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Maaperän rakennettavuus

Tarjoamme maaperätietojamme ja osaamistamme maankäytön suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheisiin. Olemassa olevat tiedot mahdollistavat alustavan rakennettavuusarvioinnin. Tarkentavalla maaperäkartoituksella täsmennetään tarvittaessa alueen rakennusgeologisia ominaisuuksia, pohjatutkimustietoihin ja maaperäkerrosten tulkintaan perustuen alueista on laadittavissa 3D-malleja.

Valtaosa rakentamisesta sijoittuu huonosti kantaville pehmeiköille, minkä vuoksi niiden ominaisuuksien tunteminen on tärkeää esim. stabiloinneissa ja painuma-arvioinnissa. Pehmeikköjen geologisen kerrostumishistorian selvittämisellä saadaan avaimet myös muodostumien teknisten ominaisuuksien vaihteluiden selvittämiselle.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Tutkimusten suunnittelu

Maaperäkartoitus

 • maankäyttöalueen maaperägeologinen yleisselvitys
 • maaperän rakennusgeologinen kartta 1:20 000
 • yksityiskohtainen maaperän rakennusgeologinen kartoitus
 • 3D-mallinnus

Rakennettavuusselvitys

 • rinnekaltevuus, korkeusmallin analysointi
 • pehmeikön paksuuden arviointi
 • maaperäluokitus

Geofysikaaliset menetelmät

 • Taajama-alueiden geofysiikka
 • Pohjavesialueiden tutkimukset
 • Maapeitteen paksuustutkimukset
 • Pohjaveden virtausmallinnus

Pehmeikköselvitykset

 • tutkimusten suunnittelu
 • kartoitus
 • stratigrafinen näytteenotto
 • laboratorioselvitykset
 • kairaustulosten analysointi
 • maaperäkerrosten tulkinta
 • 3D-pehmeikkömallien laadinta

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme