Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Mineralogia malmitutkimuksissa

Sovellettu mineralogia on eräs avaintekijä malmipotentiaalin kartoituksessa sekä malmiesiintymien arvioinnin ja kehittämisen kaikissa vaiheissa. Tutkimuksista saadaan oleellista tietoja malmi- ja haittamineraalien sekä muiden epäpuhtauksien, kuten arvomineraalipartikkelien sulkeumien esiintymisestä, koostumuksesta ja raekoosta. Tietoja tarvitaan malmien rikastusprosessien suunnitteluun ja rikasteiden jatkojalostuksen pohjaksi.

GTK:n laboratoriot pystyvät vastaamaan monipuolisesti malminetsinnän sekä mineraaliteollisuuden ja jatkojalostusteollisuuden tutkimustarpeisiin. Luottamuksellinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on ollut tuloksellista ja johtanut myös uusien innovaatioiden syntyyn. Jalo- ja perusmetallit sekä teollisuusmineraalit kuuluvat mineralogian ryhmän avainosaamiseen.

Perinteisten näytteenkäsittelymenetelmien lisäksi käytämme uusinta teknologiaa, esimerkiksi malmikiveä voidaan hajottaa selektiivisesti korkeajännitepulssein. Menetelmällä saadaan talteen malmiaines vahingoittumattomina partikkeleina sellaisina kuin ne kivessä alun perin esiintyvät. Tämä on avannut aivan uusia ulottuvuuksia prosessimineralogiselle tutkimukselle.

Maaperässä esiintyy joskus luonnostaan kohonneita raskasmetallipitoisuuksia, joista voi olla haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Jos kohonneet arvot johtuvat maaperässä olevista raskasmineraaleista, voidaan kemiallisesti mitattu poikkeama konsentroida tarkoilla näytteenkäsittelymenetelmillä moreeninäytteen raskasmineraaliseparaattiin. Separaatista voidaan tunnistaa haittamineraalit, niiden pintarakenteet ja arvioida niiden määrä. Menetelmällä voidaan parantaa riskinarviointia.

Elektroniikkajätettä tuotetaan suuria määriä ja elektroniikkatuotteiden lyhyen käyttöiän vuoksi määrien odotetaan kasvavan huomattavasti. Jätteessä on sekä arvokkaita että vaarallisia aineita. Nämä materiaalit on tunnettava, jotta niitä voidaan käsitellä ja jotta ne voidaan kierrättää turvallisesti.

Tarjoamme seuraavaa asiantuntemusta

  • Mineraaliesiintymien mineralogiset perusselvitykset sekä raaka-aineiden ja tuotteiden laatu
  • Haitalliset mineraalit luonnollisissa ympäristöissä ja jätteissä
  • Sivutuotteet ja kierrätys

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme