Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Mineraalitekniset ympäristö- ja kierrätystutkimukset

GTK Mintecin ympäristö- ja kierrätystutkimuksissa kehitetään perinteisiä rikastustekniikoita ja pyritään luomaan innovatiivisia menetelmiä, jotka soveltuvat erilaisten teollisuuden sivutuotteiden ja kuonien hyödyntämistarkoituksiin sekä pilaantuneiden maiden puhdistukseen. Moderni teollisuusyhteiskunta kuluttaa yhä enenevissä määrin metalleja ja energiaa sekä samalla tuottaa monentyyppisiä jätteitä ja sivuvirtoja, jotka päätyvät kaatopaikoille. Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää löytää uusia ympäristö- ja ilmastotavoitteita huomioonottavia menetelmiä perinteisten jo olemassa olevien käsittelymenetelmien rinnalle.

GTK Mintecin malmien rikastuksessa käytetyt menetelmät soveltuvat myös erilaisten materiaalien hyödyntämis- ja kierrätystutkimuksiin, joissa huomioidaan nykyteollisuuden tuomat haasteet sekä kiristyvät ympäristömääräykset. Kehitettävien tegnologioiden avulla parannetaan teollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen ominaisuuksia ja siten tehostetaan niiden turvallista hyötykäyttöä raaka-aineena tai tuotteena sekä minimoidaan materiaaleista aiheutuvia päästöjä käyttökohteessa ja tarvittaessa edesautetaan niiden sijoittamista kaatopaikalle.

GTK Mintecin palveluihin kuuluvat

  • Mineraloginen karakterisointi teollisuuden sivutuotteille ja kuonille
  • Prosessikehitys teolllisuuden kuonien hyödyntämisessä
  • Pilaantuneiden maiden tutkimukset
  • Prosessivesitutkimukset

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme