Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 

Muuta mielenkiintoista

arrow Geoenergia luonnonvarana 

 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Energiatutkimus 

Tavoitteenamme on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla tutkimusten painopisteinä ovat geoenergian käyttösovellukset ns. suurkohteissa, ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoaineen turvallinen sijoittaminen sekä turvevarat ja niiden käytettävyys. Merenpohjan geologian tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa pitkäaikaisista ilmasto- ja ympäristömuutoksista tulevan ilmastokehityksen mallinnukseen ja sopeutumistoimien suunnitteluun.

Geoenergia

Geoenergia on maa- ja kallioperään sekä vesistöihin varastoitunutta, uusiutuvaa energiaa. Suomessa tämä energia on peräisin pääosin auringosta ja osin maan uumenista. Geoenergiaa voidaan hyödyntää rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä lämpöpumpun avulla. Geoenergiajärjestelmän suunnittelu ja rakennus on monivaiheinen projekti, jossa yhteistyötä tekevät eri alojen asiantuntijat. GTK selvittää kohdealueen soveltuvuuden geoenergian tuotantoon geologisilla ja geofysikaalisilla tutkimuksilla. GTK hyödyntää kenttätutkimusten tuloksia tuotantokentän tarkassa mitoituksessa ja mallinnuksessa kestävän ja kustannustehokkaan järjestelmän aikaansaamiseksi.

 
Kapasiteetin mitoitus ja tuotantokentän mallintaminen
Kustannustehokas ja kestävä geoenergian tuotantokenttä edellyttää paikkakohtaisten geologisten olosuhteiden tuntemista, rakennuksen energiantarpeen tarkkaa simulointia sekä geoenergian tuotantokentän mallintamista. Lue lisää

Valitun alueen geologinen ja geofysikaalinen kenttätutkimus
Kenttätutkimuksella varmistutaan alueen soveltuvuudesta geoenergiakäyttöön. Geoenergiajärjestelmän suunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla kohteen geologian, eli maa- ja kallioperän rakenteen ja koostumuksen tunteminen. Lue lisää

Geoenergiapotentiaalin arviointi
Projekti alkaa arviolla kohteen energiatarpeesta ja sen jakautumisesta käyttökohteessa eri vuodenajoille. Lue lisää

Alueellisen geoenergia-potentiaalin kartoitukset ja projektikohteet
Alueellisen geoenergia-potentiaalin kartoitukset ja projektikohteet Lue lisää

GTK:n geoenergian projektikohteita vuosina 200X - 2013
GTK:n geoenergian projektikohteita vuosina 200X - 2013 Lue lisää

 

 
 

Geoenergia