Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Laatujärjestelmän rakenne

Perusrakenne ja dokumentaatio

GTK:n laatujärjestelmä on niiden vastuiden ja menettelyiden muodostama kokonaisuus, jonka mukaan tutkimuskeskukselle määriteltyjä tehtäviä sekä siltä erikseen tilattuja tuotteita ja palveluja toteutetaan. Laatu- ja toimintakäsikirjojen ohella GTK:n toimintaa ohjataan hallinnon antamin pysyväismääräyksin (PM) ja -ohjein (PO) sekä turvallisuusohjein (TO). Pysyväismääräyksin ja -ohjein määritellään mm. laitoksen organisaatiorakenne, taloussääntö, arkistosääntö, sisäinen tarkastus sekä osto- ja sopimustoimintaan liittyvät menettelytavat. Näiden sisältöä ei pääsääntöisesti toisteta laatudokumentaatiossa vaan yhteys osoitetaan viittauksin.

Laatujärjestelmäkokonaisuudessa nämä muodostavat keskeisimmän viiteaineiston. Kokonaisuutena GTK:n laatujärjestelmän dokumentaatio muodostaa kattavan kuvauksen GTK:n toiminnan laadunhallinnasta ja ympäristö- sekä työturvallisuusasioiden hoidosta.

GTK:n laatujärjestelmä koostuu seuraavista osista:

  • GTK:n laatukäsikirja
  • Toimintakäsikirjat
  • Liite- ja viiteaineistot

ISO 9001 laatujärjestelmästandardia sovelletaan tuotantoon liittyvissä toiminnoissa (mm. kartoitus- ja mittaustoiminnoissa sekä mineraalitekniikan laboratorion tutkimus- ja prosessitoiminnoissa). Laatujärjestelmässä kuvataan tutkimuskeskuksen toimintaprosessien kulku siten, että asiakaspalvelun, toiminnan luotettavuuden ja tehokkuuden sekä ympäristönsuojelun kannalta olennaiset seikat on määritelty standardin vaatimuksia vastaavasti.