GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2016
Bruttomenot, M€ 45,6
Kokonaistulot, M€ 13,3
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€ 7,4
Henkilöstö, henkilötyövuodet 459

TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2016 Yhteensä 1000 € %
Valtionhallinto 2 825 21
Kuntasektori 1 515 11
Elinkeinoelämä 4 583 35
Vientiprojektit 2 992 23
Muut asiakkaat 1 340 10
  13 255 100

GTK:N MENORAKENNE 2016 Yhteensä 1000 € %
Palkkaukset 27 353 60
Kiinteistömenot 4 704 10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 984 2
Palvelujen ostot 7 573 17
Matkat 2 513 6
Investoinnit 1 230 3
Muut menot 1 269 3
  45 626 100