GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2015
Bruttomenot, M€ 48,7
Kokonaistulot, M€ 12,6
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€ 8,7
Henkilöstö, henkilötyövuodet 533,6
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, % 54,4

 

TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2015 Yhteensä 1000 € %
Valtionhallinto 1 788 14
Kuntasektori 1 081 9
Elinkeinoelämä 5 705 45
Vientiprojektit 2 993 24
Muut asiakkaat 1 012 8
  12 579 100

 

 

RAHOITUSRAKENTEEN KEHITYS 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015
Oma budjettirahoitus 42423 41950 40398 36974 35831
Tulorahoitus 14025 13078 11898 12536 12579
Ulkopuolinen rahoitus 229 276 176 284 309
Rahoitus yhteensä 56677 55304 52472 49794 48719

 

GTK:N MENORAKENNE VUONNA 2015 M€
Palkat 30,1
Kiinteistömenot 5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,3
Ulkopuoliset ostot 7,3
Matkat 2,4
Investoinnit 0,8
Muut menot 0,5
YHTEENSÄ 48,7