Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällöntuottaja on Geologian tutkimuskeskus.

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat
Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus: 2020-2023 2019-2022 2018-2021 2017-2020 2016-2019    
Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Eduskunnan päättämät talousarviot
Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot
Tilinpäätös: 2018 2017 2016 2015 2014      
Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.
Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta:   2017 2016 2015 2014  2013      
Ministeriö on laatinut tämän asiakirjan ensimmäisen kerran vuonna 2002. 
Henkilöstötilinpäätös: 2015 2014 2013 2012 2011      
Katsaus alkuvuoden toimintaan:  2013 2012 2011 2010 2009      

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat: Strategiset suunnitelmat
Viraston tavoitesuunnitelma (ent. TTS): 2019-2020 2018-2021 2017-2020 2016-2019 2015-2018      
TaSu on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.
Viraston talousarvioehdotus ministeriölle vuodelle:  2017 2016  2015 2014  2013      
Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
Viraston lisätalousarvioehdotukset: I/2010 II/2010 I/2005 I/2004 II/2004      
Arvioinnit ja selvitykset

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

 

Takaisin alkuun

 
 

Netra

 
 

Aihepiiristä muualla


Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)