Avoimet tarjouspyynnöt / Invitations to Tender

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmiten tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot  JYSE 2014 TAVARAT (pdf, 191 kt) ja JYSE 2014 PALVELUT (pdf, 221 kt).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen siinä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan täten tarkasti tutustumaan tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä GTK vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, sähköpostitse (muihin tiedusteluihin esim. puhelimitse ei vastata).

Tarjoajien /ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Tällaisia voi tulla esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan esittämiin lisätietopyyntöihin annetuista vastauksista.

Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
Liitteet / lisätiedot
Appendices / Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender   Diaarinumero
Reg.nr
 
T/A Geomarin talvitelakointi ja telakoinnin aikaiset rakennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä luotauslaitteiden ylläpitohuolto ja kevään 2018 käyttöönottotyöt -palveluhankinta Hanki-tarjouspalvelu 22.12.2017 GTK/771/02.03.01/2017  


 

 

 
 

Hilma

Hankintalain 35 §:n mukaisesti ilmoitukset kynnysarvon ylittävistä hankinnoista myös HILMA-ilmoituskanavassa

 

Sopimusehdot / General Terms of Public Procurement

 

Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden TYÖEHDOT
 
 

Aihepiiristä muualla

Laki julkisista hankinnoista (Finlex)

TED Tenders Electronic Daily