Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Kansainvälinen GTK

Luonnonvarojen maailmanlaajuisen kulutuksen kasvun myötä on lisääntynyt myös geologisen osaamisen kysyntä. Globaalia osaamisvajetta on mm. geologisiin kartoituksiin, geotiedon tiedonhallintaan, raaka-aineiden arviointeihin, pohjavesiin sekä yhä enenevässä määrin ympäristöasioihin liittyvissä asioissa.  Tämän seurauksena GTK nostaa edelleen aktiivisuuttaan ja vahvistaa kansainvälistä rooliaan tutkimuslaitoksena, EU:n yhteisen tietoperustan rakentajana ja kehityspolitiikan toteuttajana.

GTK pyrkii strategiansa mukaisesti mineraalisten raaka-aineiden eurooppalaiseksi huippuosaajaksi ja GTK:lla on keskeinen asema Suomen ja EU:n mineraalipolitiikassa. GTK toimii eurooppalaisten geologian tutkimuslaitosten yhteenliittymän (EuroGeosurveys), komission työryhmien ja kestävää käyttöä edistävien verkostojen jäsenenä. Kehitysyhteistyöprojekteissa GTK painottaa raaka-aineperustaisen kestävän kehityksen tärkeyttä.

arrow Advancing Geoscientific Capability -esite

Verkostot

EuroGeosurveys (EGS) järjestön jäseninä on yli 30 eurooppalaista geologian tutkimuslaitosta. Järjestön tavoitteena on koordinoida Euroopan tasoisia geologiaan liittyviä kysymyksiä, edistää geologisten aihealueiden käsittelyä EU:ssa ja toimia jäsenorganisaatioidensa verkostoitumiskanavana. Organisaation toiminta tapahtuu suurelta osin aihe- ja direktiivikohtaisissa työryhmissä, joissa GTK:lla on useimmissa omat edustajat. EGS:n, komission työryhmien ja kestävää käyttöä edistävien verkostojen (esim. ETP-SMR) jäsenenä GTK vaikuttaa EU:n mineraalipoliittiseen ohjelmaan ja muihin keskeisiin aloitteisiin.

Kansainvälinen yhteistyö geotieteellisen informaation ja tietopalveluteknologian kehittämisessä tiivistyy edelleen. Merkittäviä asiakokonaisuuksia, joissa GTK on mukana, ovat mm. EU:n raaka-aineita koskeva aloite, EU:n INSPIRE –direktiivi ja Suomen paikkatietolaki, maaperäsuojeludirektiivi, meristrategiadirektiivi, vesipuitedirektiivin toimeenpano ja EU-energiastrategia ja turvallisuus.

GTK osallistuu vuosittain useisiin kansainvälisiin geologian alan kongresseihin, tavoitteena korkeatasoisen tieteellisen yhteistyön ja osaamisen kehittämisen. Merkittävät tutkimustulokset julkaistaan korkeatasoisissa referoiduissa sarjoissa.

Kaivannaisalan tapahtumissa GTK osallistuu Suomen kaivannaisteollisuuden edistämiseksi tehtävään markkinointiin ja markkinoi samalla myös omia alaan liittyviä palveluitaan ja osaamistaan. Tapahtumissa GTK esittelee myös kansainvälisten projektiensa tuloksia sekä markkinoi kehitysmaiden mineraalisektorin mahdollisuuksia yhteistyötahojensa kanssa.

Suomen lähialueella GTK tekee yhteistyötä mm. tiedeakatemian Karjalan, Kuolan ja Komin tiedekeskusten kanssa sekä Venäjän geologisen tutkimuslaitoksen VSEGEI (Russian Geological Research Institute) kanssa. Venäjän yhteistyöllä on pitkät perinteet, jolle luo pohjan samankaltaiset geologiset ympäristöt.
 

 

 
 

 
 

Verkostot