Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Kansainvälinen GTK

Luonnonvarojen maailmanlaajuisen kulutuksen kasvun myötä on lisääntynyt myös geologisen osaamisen kysyntä. Globaalia osaamisvajetta on mm. geologisiin kartoituksiin, geotiedon tiedonhallintaan, raaka-aineiden arviointeihin, pohjavesiin sekä yhä enenevässä määrin ympäristöasioihin liittyvissä asioissa.  Tämän seurauksena GTK nostaa edelleen aktiivisuuttaan ja vahvistaa kansainvälistä rooliaan tutkimuslaitoksena, EU:n yhteisen tietoperustan rakentajana ja kehityspolitiikan toteuttajana.

GTK pyrkii strategiansa mukaisesti mineraalisten raaka-aineiden eurooppalaiseksi huippuosaajaksi ja GTK:lla on keskeinen asema Suomen ja EU:n mineraalipolitiikassa. GTK toimii eurooppalaisten geologian tutkimuslaitosten yhteenliittymän (EuroGeosurveys), komission työryhmien ja kestävää käyttöä edistävien verkostojen jäsenenä. Kehitysyhteistyöprojekteissa GTK painottaa raaka-aineperustaisen kestävän kehityksen tärkeyttä.

arrow Advancing Geoscientific Capability -esite

Kehitysyhteistyö ja vientiprojektit

GTK on toteuttanut vientiprojekteja yli 40 maahan.  GTK:n vientiprojektitoiminta keskittyy erityisesti Suomen kehitysavun kohdemaihin ja ulkoasiainministeriön Laajemman Euroopan aloitteessa (Wider Europe Initiative) lueteltuihin maihin.

GTK on Suomen kehitysyhteistyön merkittävä toimija ja kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttaja toimialallaan. GTK toteuttaa kymmenkuntaa kehitysyhteistyöhanketta Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Useimmat hankkeet keskittyvät raaka-aineperustaisen kestävän kehityksen tukemiseen mm. mineraaleista rikkaissa, mutta muutoin köyhissä maissa. Projekteja toteutetaan yleensä maiden raaka-ainehallinnosta vastaavien ministeriöiden tai niiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Työ kohdistuu geologiseen kartoitukseen, luonnonvaroja koskevien tietokantojen rakentamiseen, ympäristöasioihin, raaka-aineteollisuuden investointien edistämiseen ja mm. maiden luonnonvarapolitiikan sekä hallinnon kehittämiseen. Instituutioiden vahvistamisen lisäksi tärkeä elementti on julkishallinnon ja yksityisen sektorin yhteisyrittämisen edistäminen (”Public-Private Partnership”). Hankkeiden alueellistaminen on tärkeä kehityssuunta, esimerkiksi neljässä Keski-Aasian maassa toteutetaan temaattista hanketta ulkoasiainministeriön (UM) ”Laajemman Euroopan aloitteessa”. GTK:n kehitysyhteistyön tärkeitä rahoittajia ovat UM:n lisäksi Maailmanpankin kansainvälisen kehityksen rahasto (IDA) ja Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) sekä mm. Afrikan kehityspankki (AfDB) ja Amerikoiden kehityspankki (IDB).

 
 

 
 

Kehitysyhteistyö ja vientiprojektit