Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Kansainvälinen GTK

Luonnonvarojen maailmanlaajuisen kulutuksen kasvun myötä on lisääntynyt myös geologisen osaamisen kysyntä. Globaalia osaamisvajetta on mm. geologisiin kartoituksiin, geotiedon tiedonhallintaan, raaka-aineiden arviointeihin, pohjavesiin sekä yhä enenevässä määrin ympäristöasioihin liittyvissä asioissa.  Tämän seurauksena GTK nostaa edelleen aktiivisuuttaan ja vahvistaa kansainvälistä rooliaan tutkimuslaitoksena, EU:n yhteisen tietoperustan rakentajana ja kehityspolitiikan toteuttajana.

GTK pyrkii strategiansa mukaisesti mineraalisten raaka-aineiden eurooppalaiseksi huippuosaajaksi ja GTK:lla on keskeinen asema Suomen ja EU:n mineraalipolitiikassa. GTK toimii eurooppalaisten geologian tutkimuslaitosten yhteenliittymän (EuroGeosurveys), komission työryhmien ja kestävää käyttöä edistävien verkostojen jäsenenä. Kehitysyhteistyöprojekteissa GTK painottaa raaka-aineperustaisen kestävän kehityksen tärkeyttä.

arrow Advancing Geoscientific Capability -esite

Tutkimusyhteistyö

GTK:n tavoitteena on lisätä osaamistaan ja luoda strategisia kumppanuuksia, jotta GTK kykenee toimimaan tuloksellisesti nyt ja tulevaisuudessa sekä muuttumaan yhteiskunnan edellyttämien muutostarpeiden mukaisesti. Kansainväliset projektit tukevat henkilöstön kykyä toimia ulkomailla, kansainvälisessä sidosryhmätyössä sekä kartuttavat henkilöstön osaamista. Lisäksi GTK vahvistaa kansainvälistymistään mm. tutkijavaihtojen sekä kansainvälisten rekrytointien avulla.

GTK toimii kansainvälisissä tutkimusprojekteissa aktiivisena osaajana ja projektien vetäjänä. EU-projektit toteutetaan yhteistyöverkostossa tutkimuslaitosten, yritysten sekä yliopistojen kanssa. GTK on erittäin haluttu yhteistyötaho EU-projekteissa mineraali- sekä ympäristöalojen osaamisen sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja laiteresurssien johdosta. Henkilöstöresurssit kattavat varsinaisen substanssiosaamisen ohella etenkin projektien hallintoon sekä sopimus- ja lakiasioihin liittyvän huippuosaamisen.

Lähialueyhteistyö Venäjän ja Pohjoismaiden kanssa on luontevaa, koska sijaitsemme samalla Fennoskandian kilpialueella, jossa geologiset muodostumat jatkuvat kansallisista rajoista piittaamatta. Mineraalisia luonnonvaroja hyödyntävä kaivostoiminta ja jatkojalostusteollisuus ovat kansainvälistä ja globaalia toimintaa, jossa Fennoskandiaa tarkastellaan kokonaisuutena. Vastaavasti ympäristötutkimuksen alueella yhteistyö Itämerellä ja sen rannikkoalueella on tärkeää kansallisten sekä kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ulkorajayhteistyön valmistelua ovat Suomessa koordinoinoineet ulkoasiainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Suomi osallistui kaudella 2007–2013 kolmen ENPI CBC -ohjelman toteutukseen lähialueella: Kaakkois-Suomi-Venäjä-, Karelia- sekä Kolacrtic -ohjelmat. GTK:lla on hankkeita kullakin ohjelma-alueella liittyen luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, ympäristönmuutokseen sopeutumiseen, merenpohjan hyödyntämiseen ja geomatkailuun.
EU:n komissio on määritellyt ohjelmille neljä yleistä tavoitetta, sisällyttäen strategiaansa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämisen, vastaamisen yhteisiin haasteisiin, tehokkaat ja turvalliset rajat sekä kansalaisten väliset suorat yhteydet.

 
 

 
 

IGC 33 (International Geological Congress), Oslo