Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 
 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Yhdyskuntarakentaminen

Tavoitteenamme on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista.

Rakentamisen kiviainekset

Kalliokiviaines on kiinteästä kalliosta irrotettua ainesta, jota käytetään yleensä murskattuina massoina erilaisiin rakentamistarkoituksiin. Kalliokiviaines voi käyttökohteen mukaan koostua erilaisista lajitteista, joiden koko voi vaihdella hienosta aineksesta suuriin lohkareisiin. Kalliokiviaineksen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat maanteiden ja rautateiden rakennekerrokset sekä betoninvalmistus. Laadukkaan harjukiviaineksen saatavuus on vaikeutumassa ja kalliokiviainesten osuus kasvaa. Samoin korvaavien kiviainesten ja uusiokiviainesten käyttöaste kasvaa. Näitä ovat esimerkiksi kierrätetyt kiviainekset, rakennusteollisuudesta vapautuva purkujäte ja volyymiltaan suuret luonnonkivilouhinnan sivukivikasat.

Luonnonkivellä eli rakennuskivellä tarkoitetaan rakentamiseen käytettävää kiveä, joka louhitaan kalliosta isoina kappaleina ja sen jälkeen jalostetaan mekaanisesti, esimerkiksi sahaamalla ja kiillottamalla lopputuotteiksi. Lopputuotteita ovat mm. ulko- ja sisätilojen laatat, reunakivet sekä nupu- ja noppakivet. Kiveä käytetään myös sisustuksen yksityiskohtina, takkoina, pöytälevyinä, pienesineinä ja ympäristörakentamisessa. Yleisimmät Suomessa tuotetut luonnonkivet ovat graniitti ja vuolukivi sekä pienemmässä määrin myös liuskeet.

Tietopalvelut

arrow Maankamara

 
 

 
 

Rakentamisen kiviainekset