Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK:n Green Mining -hankkeet: GTK toimii koordinaattorina kuudessa hankkeessa ja osatoteuttajana viidessä. Hankkeet suuntautuvat GTK:n strategisesti tärkeille huippututkimusalueille sisältäen myös uusia avauksia ja tärkeitä kumppanuusverkostoja. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Lue lisää

GTK kasvattaa osaamista ja projektitoimintaa geologisen asiantuntemuksen, aineistojen ja geomallien soveltamiseen kestävään maankäyttöön, taajamien suunnitteluun sekä rakentamisen tietomallien (BIM) kokoamiseen. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Yhdyskuntarakentaminen

Tavoitteenamme on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista.

Rakennettavuus

Alustava maa- ja kallioperän rakentamisominaisuuksien arviointi on usein toteutettavissa olemassa oleviin aineistoihimme perustuen. Yhdistelemällä ja tulkitsemalla erilaisia maa- ja kallioperätietoja sekä suorittamalla maastossa tarkentavaa tiedonkeruuta voidaan tuottaa myös tarkempaa maankäytön suunnittelua palvelevia rakennettavuusmalleja. Lisäksi erityisselvitykset, kuten pehmeikköjen ominaisuuksien tutkiminen, antavat apua jopa rakennussuunnittelutasolla. Kallioperän alustava rikkonaisuuden arviointi perustuu koottuihin kallioperätietoihimme ja asiantuntijoidemme tekemät tulkinnat antavat hyvän lähtökohdan maanalaisen rakentamisen suunnittelulle.

 
Kallioperäselvitykset
Kallioperän rikkonaisuuden tulkinnassa uusia mahdollisuuksia on saatu yhdistämällä olemassa olevaa rikkonaisuustietoa ja kallioperän kehityshistorian tuntemusta laserkeilauksella tehtyihin korkeusmalleihin. Lue lisää

Maaperän rakennettavuus
GTK:n maaperätiedot antavat lähtökohdan rakennettavuuden arvioinnissa. Yksityiskohtaisempaa selvitystä varten tehdään tarkentavaa kartoitusta, 3-D – mallintamista ja lisätutkimusten ohjelmointia. Lue lisää

Pehmeikköselvitykset
Pehmeikköjen geologisen kerrostumishistorian selvittäminen antaa avaimet myös erilaisten saven geoteknisten ominaisuuksien tulkintaan ja ymmärtämiseen. Lue lisää

 

 
Happamat sulfaattimaat
Palvelu tarjoaa GTK:n tuottamaa kartoitustietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista koko Suomen rannikkoalueella. Palvelussa on mahdollista tarkastella aluemaista tietoa happamien sulfaattimaiden todennäköisestä esiintymisestä ja pistemäistä tietoa kairaus- ja analyysituloksista.

arrow    Lue lisää

Pohjatutkimukset
GTK on kehittänyt yhteistyössä Liikenneviraston kanssa palvelun pohjatutkimusten esittämiseksi. Syksyllä 2011 julkaistu palvelu tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden katsella ja ladata maksutta tutkimustietoja. Palveluun kerätään aineistoja useilta eri pohjatutkimusten tuottajilta.

arrow     Lue lisää

Maaperän taustapitoisuudet
Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu laskee maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella. Palvelussa valitaan kartalta keskipisteeksi tutkittava kohde ja ympyrän säde, jonka alueelta taustapitoisuushavaintoja etsitään. Ohjelma laskee tutkittavalle kohteelle suurimman suositellun taustapitoisuusarvon etsintäympyrän sisällä olevien havaintojen perusteella. Taustapitoisuus voidaan arvioida vain yhdelle maalajille kerrallaan.

Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu    Lue lisää

Maankamara
Karttapalvelu tarjoaa tuoreimman kuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Karttakuvaan on yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.

Maankamara-karttapalvelu    Lue lisää

 

Rakennettavuus