Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 

Muuta mielenkiintoista

arrow Metallit
arrow Teollisuusmineraalit

 

Tutkimuksesta uutta osaamista

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista. Lue lisää

Materiaalitutkimuksen osaamisalueen kehittämishaasteet liittyvät geomateriaalien kuten mineraalipohjaisten materiaalien hyötykäytön sekä kierrätys- ja korvaavien materiaalien käytön edistämiseen. Lue lisää

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Lue lisää

Tuotantoympäristöihin ja resurssitehokkuuteen liittyvät tutkimukset pyrkivät ratkaisemaan haasteita, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kestävän käytön sosiaalista hyväksyttävyyttä. Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Mineraalien hyödyntäminen

Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen kestävää käyttöä luoden edellytyksiä kaivannais- ja energiateollisuuden pitkäjänteisille investoinneille, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. GTK tarjoaa mineraalivarojen ja niiden kestävää käyttöä koskevia tieto- ja asiantuntijapalveluja kansallisesti ja EU-tasolla.

Mineraalitekniikka

Mineraalitekniikka ja Materiaalit (MMA) tulosyksikkö on erikoistunut malmien prosessitutkimukseen ja rikastusteknologioiden kehitykseen yhteistyössä alan teollisuuden ja laitetoimittajien sekä tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuskokonaisuus kattaa ketjun mineralogisesta tutkimuksesta ja laboratoriomitan rikastuskokeista lähtien aina jatkuvatoimisiin pilotmittaluokan koeajoihin saakka. Tämä kokonaisuus tekee MMA-yksiköstä ainutlaatuisen myös kansainvälisesti tarkasteltuna. Tarjoamme räätälöityjä rikastusteknisiä tutkimuspalveluja kaivosteollisuuden tarpeisiin siten, että asiakas saa malmien rikastamiseen tarvitsemansa palvelut saman katon alta. Tutkimuspalvelut tähtäävät ekotehokkaiden prosessien kehittämiseen ja sen myötä alan teollisuuden kilpailukyvyn paranemiseen sekä mineraalivarojen ympäristöystävälliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen käyttöön.

 
Mineralogiset määritykset kivistä ja muista epäorgaanisista materiaaleista
Keskeiset tutkimusmenetelmämme ovat valo- ja elektronioptiikka sekä röntgendiffraktio niihin kuuluvine näytteenkäsittelyineen ja preparointeineen. Kokonaisuus mahdollistaa näytteen rakenteiden, faasikoostumuksen ja -pitoisuuksien tutkimisen sekä mineraalien tunnistuksen. Lue lisää

Prosessimineralogia
Tarjoamme asiakkaillemme mineraaliesiintymän koko elinkaaren aikana tarvittavia korkeatasoisia tutkimuksia nykyaikaisilla laitteistoilla. Lue lisää

Rikastustekniikka ja koetehdastoiminta
Ainutlaatuinen koetehdaskokonaisuus mahdollistaa eri yksikköprosessien yhdistelyn räätälöidyksi kokonaisuudeksi, jonka avulla voidaan saada kuva teollisen mittakaavan rikastusprosessin tehokkuudesta ja arvioida mineraaliesiintymän kaupallista hyödynnettävyyttä. Lue lisää

Mineraalitekniset ympäristö- ja kierrätystutkimukset
Ympäristö- ja kierrätystutkimuksissa kehitetään perinteisiä rikastustekniikoita ja pyritään luomaan innovatiivisia menetelmiä, jotka soveltuvat erilaisten teollisuuden sivutuotteiden ja kuonien hyödyntämistarkoituksiin sekä pilaantuneiden maiden puhdistukseen. Lue lisää

 

 
 

Mineraalitekniikka