Tampereen GEOTieto karttapalvelun ylläpito on päättynyt 15.6.2015

Vuosina 2008-2009 toteutetun taajamageologisen karttapalvelun  kehittämishankkeessa mukana olleille organisaatioille on tiedotettu palvelussa olleiden aineistojen latausmahdollisuudesta kirjeellä.

Osalle karttapalvelussa olleita tietotuotteita on olemassa korvaavia tietotuotteita ja ajantasaisena ylläpidettyjä palveluja.

Tuotteita on ladattavissa GTK:n rajapintapalvelusta ja/tai Hakku-hakupalvelusta.

Lisäksi joitakin tietotuotteita on käytettävissä päivitettynä versiona ko. teemaan erikoistuneesta karttapalvelusta, kuten Maaperän taustapitoisuudet.

Alla tietoa edelleen vapaassa jakelussa olevista tietotuotteista:

Tietotuote / Aineisto Toimenpide / Muu lähde / Kommentti
Maaperäkartta Ajantasaisimmat maaperäkartat ovat ladattavissa rajapinta- ja Hakku-palvelusta sekä selattavissa Maankamara -karttapalvelussa.
Maaperän taustapitoisuudet / geokemialliset provinssit Saatavissa ajantasaisena Maaperän taustapitoisuudet palvelusta.
Maaperän taustapitoisuudet / maaperän arseenipitoisuudet Saatavissa ajantasaisena Maaperän taustapitoisuudet palvelusta.
Maaperän taustapitoisuudet / maaperän taustapitoisuudet Saatavissa ajantasaisena Maaperän taustapitoisuudet palvelusta.
Kallion kiviainesalueet Saatavissa rajapinnasta.
Kallioperäkartta, vektori Saatavissa rajapinnasta.
Kallioperäkartta, rasteri Korvaava tuote Hakku-palvelussa on Kallioperä 1:200 000. Skannattuja 1:100 000 karttoja saatavana pyydettäessä.

GTK ja yhdyskuntarakentamisen maa- ja kallioperätiedot

GTK toimii jatkossakin aktiivisesti yhdyskuntarakentamisen tietojen tuottajana ja jalostajana. Tavoitteena on, että yhä suuremmassa määrin tiedot ovat jatkossa saatavilla käyttöön ajantasaisena suoraan rajapintapalvelujen kautta. Tietoa syntyy eri yhteyksissä rakentamisen ja maankäytön suunnittelun yhteydessä. Tavoitteenamme on luoda edellytykset tuon kaiken geologisen tiedon kokoamiselle ja säilyttämiselle.

GTK on mukana kehittämässä geologisen tiedon käyttöä yhdyskuntarakentamisessa. Teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa tavoitteena yhteiset tietorakenteet ja siirtoformaatit geologiselle tiedolle, mikä helpottaisi tiedon käyttöä, varastointia ja jakelua. Toivomme jatkossa palautetta ja ehdotuksia geotiedon käytön kehittämiseksi.

GTK ylläpitää avoimesti käytettävinä erikoisteemapalveluja kuten Happamat sulfaattimaat, Maaperän taustapitoisuudet ja Pohjatutkimukset sekä ajantasaisia yleisgeologisia karttapalveluja. Yhdyskuntarakentamiseen liittyvien tietotuotteiden ja -palvelujen tarjontaa tullaan tarkastelemaan säännöllisesti osana GTK:n palvelutarjooman kokonaisuutta.