Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Turvevarojen tilinpito

Turvevarojen tilinpito-karttapalvelussa tarjotaan tietoa suo- ja turvemaiden maankäytöstä sekä Geologian tutkimuskeskuksen kartoittamista turvevaroista. Palvelussa on mahdollista tarkastella alueellisia yhteenvetoja valmiiksi määriteltyjen aluetasojen avulla tai vaihtoehtoisesti yksittäisen kartoitetun suokohteen tietoja.

Yhteenvedoissa eli alueellisissa tilinpitotiedoissa on käytetty kokonaissuoalan, suojellun suoalan ja turvetuotannossa olevan suoalan osalta Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoja ja kartoitettujen turvevarojen osalta Geologian tutkimuskeskuksen tuottamia aineistoja. Kartoitettujen turvevarojen tiedot on koostettu kartoitettujen soiden suokohtaisista tiedoista, jotka ovat myös käytettävissä palvelussa. Kartoitetut suot valikoituvat alueellisiin yhteenvetoihin tutkimuskokonaisuuksina ja kartoitettua suota osoittavan pisteen paikkatiedon perusteella. Kuntajako ja suokohtaiset tiedot voivat poiketa turvetutkimusraporteissa esitetyistä tiedoista.

Tilinpitotietojen laskenta on kuvattu tarkemmin palvelussa.

GTK kartoittaa pääsääntöisesti yli 20 hehtaarin suuruisia soita. Maastokartoitusta on tehty linjastomenetelmällä ja vuonna 2011 on siirrytty pääasiassa tasaväliseen kolmiopisteverkkoon perustuvaan kartoitukseen. Tutkimuskokonaisuuden rajaus perustuu geologisiin suoaltaisiin ja havaintopisteiden sijaintiin. Kartoitetun suon havaintotiedot on pääsääntöisesti kerätty yhden maastokauden aikana (tutkimusvuosi). Myös nykyisin suojelualueilla tai turvetuotannossa olevia soita on tutkittu. Jos suolla olevalle turvetuotantoalueelle osuu tutkimuspisteitä, suon turvevaratiedot kuvaavat tutkimusvuoden aikaista tilannetta, siis mahdollisesti ennen turvetuotannon alkua.

Palvelun kattavuus laajenee vuosittain päivitysten yhteydessä.

Käytetyt aineistot:

  • GTK:n kartoittamat suot (© GTK)
  • Hallinnolliset jaot, Kiinteistörajat, Kiinteistökarttatunnukset, Pohjakartta-aineisto (© Maanmittauslaitos)
  • Valuma-alueet, Pohjavesialueet, Suojelualueet (© SYKE)

arrow Palvelun käyttöehdot

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

palveluun

 
 

Turvevarojen tilinpito

palveluun