Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys GTK:n palvelimelle, johon voit ottaa yhteyden paikkatieto-ohjelmistolla sekä valita ja noutaa sieltä tarvittavat aineistot. Rajapinnat perustuvat WMS- ja WFS-standardiin.

GTK:n rajapintapalvelujen käyttö on maksutonta eikä edellytä kirjautumista, mutta käyttäjän on hyväksyttävä käyttöehdot, karttatasosta riippuen joko rajoitettu tai avoin jatkokäyttöoikeus.

Palveluluettelo

GTK:n uudistetut WMS- ja WFS-palvelut

Geofysiikka
Ota käyttöön
karttatasot
 
Kallioperä Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Maaperä Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Lisenssi Peruslisenssi
Lisenssi Avoin lisenssi
   

 

GTKWMS- ja GTKWFS-palvelujen tietotuotteet

Kartta-aineistot:
 • DigiMP200 maaperä (maaperäkartta 1:200 000)
 • maaperäkartta 1:20 000 / 1:50 000
 • Suomen maaperäkartta 1:1 000 000
 • Suomen kallioperäkartta 1:1 000 000
 • DigiKP200 kallioperä (Kallioperäkartta 1:200 000)
 • Pintageologia 1:1 000 000
 • Fennoskandian kilven metallogeeninen kartta
Temaattiset tietokannat:
 • Kallioperän ikämääritykset
 • Litogeokemiallinen kartoitus
 • Fennoskandian malmiesiintymät
 • Suuralueelliset purovesi-, purosedimentti- ja moreenikartoitukset
Indeksit:
 • Kallioperän syväkairaukset
 • Kallioperän paljastuma- ja lohkarehavainnot
 • Inventoidut turvealueet 

Ota käyttöön  Ota käyttöön 

Lisenssi Peruslisenssi
Lisenssi Avoin lisenssi

OneGeology Europe -portaalissa olevat GTK:n tietotuotteet

 • Suomen harmonisoitu pintageologinen kartta 1:1 000 000
 • Suomen harmonisoitu kallioperäkartta 1:1 000 000
 • Suomen harmonisoitu rakennekartta 1:1 000 000

palveluun 

Paikkatietoikkunassa olevat GTK:n tietotuotteet

 • Kallioperähavainnot
 • Kallioperäkairaukset
 • Lohkarehavainnot
 • Kallioperän isotooppiaineisto
 • Suuralueellinen geokemia; purovesi
 • Suuralueellinen geokemia; purosedimentti
 • Suuralueellinen geokemia; moreeni
 • Kalliogeokemia
 • Tutkitut turvealueet
 • Maaperä 1:20 000; 1:50 000
 • Maaperä 1:200 000
 • Kallioperä 1:200 000
 • Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe
 • Suomen metallogeeninen kartta
 • Maaperä 1:1 000 000
 • Kallioperä 1:1 000 000

palveluun 

GTK:n ATOM-latauspalvelu

ATOM-syöte

 • Maaperä 1:20 000 / 1:50 000
 • Kallioperä 1:200 000
 • Maaperä 1:200 000 (maalajit)
 • Kallioperä 1:1 000 000
 • Maaperä 1:1 000 000

ATOM-syöte

  Takaisin

 
 

 

 

Käyttöohjeet

Rajapintapalvelujen käyttöohjeet ArcGIS- ja QGIS-ohjelmissa löydät alla olevista linkeistä.

arrow Käyttäminen ArcGIS-ohjelmassa

arrow Käyttäminen QGIS-ohjelmassa