Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Geofysikaaliset laitteistot


GTK:lla on käytettävissä laaja valikoima erilaisia geofysikaalisia tutkimuslaitteistoja maasto-, reikä- ja laboratoriotutkimuksiin. Seuraavassa listassa on esitetty keskeisimmät laitteet:

Maastomittauslaitteita malminetsintää, kallio- ja maaperätutkimuksiin ja ympäristön monitorointiin  

 • Vastusluotaus/IP -laiteisto ABEM Terrameter
 • TerraTEM, aika-alueen sähkömagneettinen luotauslaite maankamaran sähkönjohtavuusvaihtelun mittaamiseen. Tutkimusmenetelmän syvyysulottuvuus on 0-300 m
 • Magnetometrit maankamaran magneettisuuden mittaamiseen. GTK:lla on useita erilaisia magnetometrejä, mm. GSM-8, Scintrex EnviMag, Envimag Gradiometer, Scintrex MP-2, Geometrix G880
 • Gravimetrit maankamaran tiheyserojen tutkimukseen, mm. Worden Master, Scintrex Autograv CG-3M, CG-3, CG-5
 • Slingram-laitteet maankamaran sähkönjohtavuuden kartoitusta varten, mm. GTK 3.6 kHz & 14 kHz, Apex Maxmin II
 • Malmiharavat, mm. Geonics EM31, EM38, Proxan, Outokumpu, EMH-GTK
 • VLF & VLF-R, mm. Geonics EM16R, Geonics Tx-27 lähetin, Eda/Omniplus
 • Taajuusalueen EM-luotauslaitteet maankamaran sähkönjohtavuuden kartoitusta varten, mm. Gefinex 400S, SAMPO, Strobe-M
 • Indusoitu polarisaatio ja ominaisvastuslaitteet malminetsintään ja ympäristötutkimuksiin, mm. Syscal, Scintrex
 • Maatutkat irtomaapeitteen paksuuden ja laadun kartoitukseen, mm. SIR, antennit 20-500 MHz
 • Seismiset laitteet kallionpinnan syvyyden ja heikkousvyöhykkeiden määräämiseen , mm. Bison, Geode (3 kpl) 
 • Latauspotentiaali, Gefinex 100


Reikämittauslaitteet malminetsintää, kallioperätutkimuksia ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimuksia varten: 

 • Reikäluotauslaitteisto Wellmac (Malö Geoscience)
 • Mittausparametrit: fluidin lämpötila, fluidin ominaisvastus (Wenner), galvaanisesti mitattava kallion ominaisvastus (Lateral, Short Normal, Long Normal, Single Point Resistivity) sekä omapotentiaali. Luotauskaapelin pituus 1500 m.
 • Reikäluotauslaitteisto RRAR-3, kairareikien magneettisen suskeptibiliteetin, ominaisvastuksen (Wenner) ja gammasäteilyn luotaukseen. Luotauskaapelin pituus 500 m.
 • Sähkömagneettinen taajuusalueen poranreikämenetelmä REISKA (prototyyppi) kallioperän johtavuuden mittaamiseen malminetsintää varten. Vastaanotin voidaan työntää kairakoneella myös vaaka- ja yläkätisiin kaivosreikiin. Luotauskaapelin pituus 1000 m.
 • Radioluotauslaitteet FARA & EMRE, kairareikien välisen kallioperän sähkönjohtavuuden tomografiseen kartoitukseen, taajuusalue 312.5- 2500 kHz, luotauskaapelit 600 m
 • TERO, kallion lämmönjohtavuuden ja lämpökapasiteetin luotauslaitteisto, anturit 56 ja 76 mm kairareikiin, luotauskaapeli 700 m. Laite on tarkoitettu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimuksia varten.


Geofysiikan laboratorion laitteistot: 

 • Tiheyden mittalaitteet
 • Magneettisen suskeptibiliteetin mittalaitteet
  • GTK:n iso kappasilta nyrkkinäytteille ja isoille kairasydämille
  • GTK:n pieni kappasilta kairasydämille
  • Agico Inc. KLY-2 ja KLY-3 kappasillat pienille kairasydämille
 • Suskeptibiliteetin anisotropian (AMS) mittalaite (KLY-3)
 • Remanentin magnetoituman mittalaitteet
  • Fluxgate magnetometri (herkkyys n. 3x10-3 A/m 50 cm3:n näytteelle)
  • Spinner magnetometri (herkkyys n. 0.3x10-3 A/m  10 cm3:n näytteelle)
 • Demagnetointilaitteet
  • 2G ja Schönstedt vaihtovirta- (AF) demagnetointilaite
  • Terminen demagnetointilaite, GTK:n uuni
 • Magneettisen mineralogian tutkimuksiin tarvittavat laitteet
  • Magneettisen suskeptibiliteetin mittalaite (KLY-3/CS-3) (lämpötila-alue -190°C - 700ºC)
  • Pulssimagnetoija (1.5 T asti) Isotermisen Remanentin Magnetoituman (IRM) tuottoon
  • Laitteisto Anhystereettisen Remanentin Magnetoituman (ARM) tuottooon
 • Induktiivisen ominaisvastuksen mittalaitteet (kappasilta)
 • Galvaanisen ominaisvastuksen mittauslaite (MAFRIP)
 • Geotermisiin tutkimuksiin tarvittavat laitteet
  • Lämmönjohtavuuden mittalaite (+25ºC)
  • Ominaislämpökapasiteetin mittalaite
  • Termisen diffusiviteetin mittalaite (lämpötila-alue 0-300ºC)
 • Huokoisuuden mittaukseen tarvittavat laitteet
 • Seismisen P-aallon nopeuden mittalaite
 • Gamma-spektrometri radiogeenisen säteilyn (K, U, Th, Cs) mittausta varten

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 
 

Geofysikaaliset laitteistot