Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Tutkimusprojektit

A AgriAs – Evaluation and management of Arsenic contamination in agricultural soil and water   arrow www-sivut
  AMIC – Arktinen älykäs kaivosklusteri - Arctic Smart Mining Cluster   arrow www-sivut
  Arktinen geoinnovaatiokeskus   arrow www-sivut
  ASE – Arctic Smartness Excellence   arrow www-sivut
  ASR – Arctic Smartness RDI-Excellence   arrow www-sivut
B Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa -31.5.2020 arrow www-sivut
C CeraTail – Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista -2019 arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
E Exploration Lapland 3D, XL3D-project   arrow www-sivut
F FRESHABIT -2022 arrow hankekuvaus
G GATEWAY – Connecting EIT RawMaterials with Developing and Emerging Economies   arrow www-sivut
  GECCO -31.7.2019 arrow hankekuvaus
  Geofysiikan tutkimus ja kehittäminen -31.12.2019 arrow hankekuvaus
I Indika – Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä   arrow www-sivut
K KaiHaMe – Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät   arrow www-sivut
  Kallio- ja maaperämallit yhdyskuntarakentamisessa -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Kriittiset mineraalit   arrow hankekuvaus
L Lapin Kaiku – Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta   arrow www-sivut
  LYSTRA - maailmanperintöopastusta ja -elämyksiä nykyajassa -31.12.2020  arrow www-sivut
M Merigeologinen kartoitus jatkuva arrow hankekuvaus
  MIND -31.5.2019 arrow hankekuvaus
  MineFacts   arrow www-sivut
  Mineraalipotentiaalin kartoitus Au -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Mineraalipotentiaalin kartoitus Ni-Cu -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Mineraaliset raaka-aineet Suomessa ja Fennoskandiassa -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Min-North (Development, Evaluation and Optimization of Measures to Reduce the Impact on the Environment from Mining Activities in Northern Regions)   arrow www-sivut
  MPM - Mineral Prospectivity Modeller   arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
  MSP-REFRAM   arrow hankekuvaus
P Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (Poski), vaihe 2 -31.12.2019 arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
  Pohjavesitutkimukset -2019 arrow hankekuvaus
R REE-PG -28.2.2019 arrow hankekuvaus
S SmartSea  Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena -31.12.2020 arrow hankekuvaus
  Sulfa II (Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla) -2019 arrow www-sivut
  Suomen geotieteiden laboratorio (SGL) -15.4.2023 arrow hankekuvaus
T Tunnistus – Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille   arrow www-sivut
U UAV-MEMO – Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Explration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland   arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
  UpDeep   arrow www-sivut
V  Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)   arrow hankekuvaus
W  WaterPro   arrow www-sivut

arrow Päättyneet projektit

 
 

Hankehaavi
arrow Hankehaavin haku

 
 

Vipuvoimaa

 

Vipuvoimaa